วันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

สรุปผลการศึกษาครั้งที่ 15 ( 1 ธันวาคม 2557 ) การแสดงกระบวนการทำงาน 3 ส.ส.1สืบค้น (Research)

กลุ่มทำสมุนไพรบ้านคลองมอญ

ข้อมูลเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์
ชื่อผลิตภัณฑ์ : สมุนไพรปรับกลิ่นอากาศ
รายละเอียด
ชื่อสินค้า - สมุนไพรปรับอากาศ
ประเภทสินค้า - ดูดกลิ่น
สี - เขียว
วิธีใช้ - สมุนไพรปรับกลิ่นอากาศ
ราคา - 45.-
ผลิตและจำหน่ายโดย - 58 ม.4 ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 17120 
ติดต่อ : คุณน้อย นางสินมงคล อินธนู 
โทร : 085-475567, 087-20717951.ชื่อสิ้นค้า
2.ส่วนประกอบ
3. การใช้งาน
4.ผลิตและจำหน่ายที่อยู่
5.โทรศัพท์
6. มผช.

ข้อมูลจากโครงสร้างบรรจุภัณฑ์
สีของบรรจุภัณฑ์ : บรรจุภัณฑ์ห่อด้วยกระดาษษาสีสันสดใส
วิธีการการบรรจุสินค้า : บรรจุใส่ถุง
การขึ้นรูปทรง:มีลักษณะโปร่งใสเห็นตัวบรรจุภัณฑ์
ระบบการพิมพ์ที่ใช้ : ปริ้นบนกระดาษสีขาว
และแปะลงบนบรรจุภัณฑ์
ด้านหลังบรรจุภัณฑ์ : มีบอกสรรพคุณ ลักษณะพิมพ์ใส่่กระดาษปริ้นออกมาแปะขนาด
กระดาษ กว้าง 5 เซนติเมตร สูง 7.5 เซนติเมตรความสูงของสมุนไพรปรับกลิ่นอากาศ
1.สูง          กว้าง 9    เซนติเมตร    ความสูง 11 เซนติเมตร
2.ด้านบน  กว้าง 5.5 เซนติเมตร    ความสูง   5 เซนติเมตร
3.ด้านล่าง กว้าง 9    เซนติเมตร    ความสูง7.5 เซนติเมตร
4.สาย        กว้าง 1    เซนติเมตร    ความสูง 36 เซนติเมตร
5.เส้นรอบวง        9    เซนติเมตรสติกเกอร์แผ่นสีขาวหน้าถุง
1.ชื่อสิ้นค้า
2.ส่วนประกอบ
3. การใช้งาน
4.ผลิตและจำหน่ายที่อยู่
5.โทรศัพท์
6. มผช.
ที่ปิดปากถุง
7.ชื่อสิ้นค้า
8. การใช้งาน
9.ผลิตและจำหน่ายที่อยู่
10.โทรศัพท์
11.บาร์โค๊ด
12.สติกเกอร์แผ่นสีขาวหน้าถุง
13.ที่ปิดปากถุง
14.ถุง
15.สินค้า
สมมุติฐาน ส.2 (Resume)


โลโก้ Aerosol Air


บรรจุภัณฑ์ 3 มิติArt Wort

สรุปผล ส.3 (Result)


บรรจุภัณฑ์สำเร็จ

ชุดของขวัญ ประกอบด้วย สเปรย์ปรับอากาศ เจลปรับอากาศ และ สมุนไพรปรับอากาศ  เหมาะสำหรับใช้เป็นชุดของขวัญ โดยเฉพาะในโอกาสขึ้นปีใหม่ที่จะถึงนี้ จะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ
ให้กับผู้ที่กำลังหาของขวัญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่การนำเสนอผลงานในรูปแบบ Mood boardรายงานสรุปผลการออกแบบและพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์
การออกแบบตราสินค้า "Aerosol Air" 
นางสาวศันสนีย์ สุพิทักษ์   รหัส 5511300195 กลุ่ม 101  วิชาการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์

เรียนจนจบภาคเรียนที่ 1/2557แล้ว นักศึกษาได้ความรู้และประสบการณ์อะไรบ้าง
1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
-รู้การใช้สิทธิของตนเอง 
2.ด้านความรู้
-มีความรู้ทางด้านการใช้โปรแกรม และ วัสดุในการทำงาน
3.ด้านปัญญา
-พบการแข่งสู่ทางการตลาด
4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
-ได้ติดต่อพูดคุยกับผู้บริโภค
5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
-ได้สื่อออกทางอินเตอร์เน็ต
6.ด้านทักษะวิชาชีพ
-สามารถนำไปใช้จริงได้ ทางการตลาด
7.ดังหลักฐานแสดงคือ
-ARTD3302 นางสาวศันสนีย์ สุพิทักษ์ เลขที่12 รหัสนักศึกษา5511300195 กลุ่ม 101

ได้สรุปเล่มรายงานผลการออกแบบตามโครงการออกแบบส่วนบุคคลปลายภาคเรียน
( Individual Final Design Project) ในรายวิชานี้ โดยได้เผยแพร่ออนไลน์เป็นหนังสือออนไลน์ไว้ที่เว็บไซต์ที่ http://issuu.com/สามารถคลิกเชื่อมโยงเข้าอ่านเอกสารโดยตรงได้ตามที่อยู่โดยตรงตามลิงค์นี้คือ http://issuu.com/85653/docs/sunsanee5511300195-aerosol_air


ขอขอบคุณ อาจารย์ ประชิด ทิณบุตร

วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

รายงานสรุปผลการออกแบบและพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์

รายงานสรุปผลการออกแบบและพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์
การออกแบบตราสินค้า "Aerosol Air" 
นางสาวศันสนีย์ สุพิทักษ์   รหัส 5511300195 กลุ่ม 101  วิชาการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์

เรียนจนจบภาคเรียนที่ 1/2557แล้ว นักศึกษาได้ความรู้และประสบการณ์อะไรบ้าง
1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
-รู้การใช้สิทธิของตนเอง 
2.ด้านความรู้
-มีความรู้ทางด้านการใช้โปรแกรม และ วัสดุในการทำงาน
3.ด้านปัญญา
-พบการแข่งสู่ทางการตลาด
4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
-ได้ติดต่อพูดคุยกับผู้บริโภค
5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
-ได้สื่อออกทางอินเตอร์เน็ต
6.ด้านทักษะวิชาชีพ
-สามารถนำไปใช้จริงได้ ทางการตลาด
7.ดังหลักฐานแสดงคือ
-ARTD3302 นางสาวศันสนีย์ สุพิทักษ์ เลขที่12 รหัสนักศึกษา5511300195 กลุ่ม 101

ได้สรุปเล่มรายงานผลการออกแบบตามโครงการออกแบบส่วนบุคคลปลายภาคเรียน
( Individual Final Design Project) ในรายวิชานี้ โดยได้เผยแพร่ออนไลน์เป็นหนังสือออนไลน์ไว้ที่เว็บไซต์ที่ http://issuu.com/สามารถคลิกเชื่อมโยงเข้าอ่านเอกสารโดยตรงได้ตามที่อยู่โดยตรงตามลิงค์นี้คือ http://issuu.com/85653/docs/sunsanee5511300195-aerosol_air


ขอขอบคุณ อาจารย์ ประชิด ทิณบุตร

วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

โครงการออกแบบและพัฒนารูปแบบสินค้าและบรรจุภัณฑ์ สเปร์ยปรับกลิ่นอากาศ

ส.1 การสืบค้น

        มะกรูด สรรพคุณและประโยชน์

มะกรูด

มะกรูด ภาษาอังกฤษ Kaffir lime, Leech lime, Mauritius papeda มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Citrus x hystrix L. และยังมีชื่อท้องถิ่นอื่นๆอีกเช่น มะขู (แม่ฮ่องสอน), มะขุน มะขูด (ภาคเหนือ), ส้มกรูด ส้มมั่วผี (ภาคใต้) เป็นต้น ซึ่งจัดอยู่ในตระกูล ส้ม (Citrus) โดยมีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย ลาว มาเลเซีย และอินโดนีเซีย
หลายๆท่านคงคุ้นเคยกับมะกรูดเป็นอย่างดี เพราะเป็นสมุนไพรคู่ครัวไทมาอย่างยาวนาน เพราะนิยมใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องแกงที่จำเป็นอย่างขาดไม่ได้เลย ซึ่งโดยปกติแล้วเรามักจะนิยมใช้ใบมะกรูดและผิวมะกรูดมาเป็นส่วนหนึ่งของ เครื่องปรุงอาหารหลายชนิด นอกจากมะกรูด จะใช้เป็นเครื่องประกอบในอาหารต่างๆแล้ว ก็ยังมีประโยชน์ในด้านอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในด้านของความงามและในด้าน ของยาสมุนไพร นอกจากนี้ยังถือว่าเป็นไม้มงคลที่นิยมปลูกไว้บริเวณบ้านอีกด้วย เพราะเชื่อว่าจะทำให้ผู้อยู่อาศัยมีความสุข โดยจะปลูกไว้ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
สาร เคมีที่สำคัญที่พบได้ในผลมะกรูดก็คือน้ำมันหอมระเหย ซึ่งมีทั้งในส่วนของเปลือกผลหรือผิวมะกรูด และในส่วนของใบ โดยเปลือกผลจะมีน้ำมันหอมระเหยประมาณ 4% และในส่วนของใบนั้นจะมีน้ำมันหอมระเหยอยู่ประมาณ 0.08% และยังสกัดยากกว่าน้ำมันในเปลือกผลอีกด้วย แต่ก็ยังมีจุดเด่นตรงที่น้ำมันจากใบจะมีกลิ่นมากกว่านั่นเอง จึงนิยมใช้ทั้งน้ำมันมะกรูดทั้งจากใบและเปลือกผล ซึ่งน้ำมันหอมระเหยนี้ก็สามารถนำใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างและยังมีสรรพคุณ เป็นยาอีกด้วย !
การใช้น้ำมันหอมระเหยมะกรูด มาใช้ทาภายนอกหลังจากทาแล้วภายใน 4 ชั่วโมงไม่ควรให้ผิวหนังบริเวณที่ทานั้นสัมผัสกับแสงแดดโดยตรง เพราะอาจจะทำให้ผิวหนังบริเวณนั้นไหม้ได้

ประโยชน์ของมะกรูด

 1. มะกรูดมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระสูง ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรงและต้านทานโรค
 2. ประโยชน์ของมะกรูดช่วยทำให้เจริญอาหาร
 3. ประโยชน์ของมะกรูดน้ำมันหอมระเหยจากมะกรูดมีสรรพคุณช่วยผ่อนคลายความเครียด คลายความกังวล ทำให้จิตใจสงบนิ่ง ด้วยการสูดดมผิวมะกรูดหรือน้ำมันมะกรูดจะช่วยได้ระดับหนึ่ง แต่การใช้ไม่ควรจะใช้ความเข้มข้นมากกว่า 1% เพราะอาจจะทำให้เกิดการระคายเคืองได้
 4. ช่วยแก้อาการนอนไม่หลับ ด้วยการใช้ผิวมะกรูด รากชะเอม ไพล เฉียงพร้า ขมิ้นอ้อยในปริมาณเท่ากัน นำมาบดเป็นผง นำมาชงละลายน้ำร้อนหรือต้มเป็นน้ำดื่ม
 5. สรรพคุณมะกรูดใช้เป็นยาบำรุงหัวใจ ด้วยการใช้ผิวมะกรูดสดฝานเป็นชิ้นเล็กๆ ประมาณ 1 ช้อนแกง เติมการบูรหรือพิมเสน 1 หยิบมือ ชงด้วยน้ำเดือด แช่ทิ้งไว้ แล้วนำน้ำที่ได้มาดื่ม 1-2 ครั้ง (เปลือกผล)
 6. ช่วยแก้ลม หน้ามืด วิงเวียนศีรษะ ด้วยการใช้เปลือกมะกรูดฝานบางๆ ชงกับน้ำเดือดใส่การบูรเล็กน้อย แล้วนำมารับประทานแก้อาการ (เปลือกผล)
 7. ช่วยแก้อาการไอ ขับเสมหะ ด้วยการใช้ผลมะกรูดนำมาผ่าซึกเติมเกลือ นำไปลนไฟให้เปลือกนิ่ม แล้วบีบน้ำมะกรูดลงในคอทีละน้อยๆ จะช่วยแก้อาการไอได้ สูตรนี้ก็สามารถใช้เป็นยาขับเสมหะได้ด้วยเช่นกัน
 8. สรรพคุณของใบมะกรูดสามารถใช้แก้อาเจียนเป็นเลือด แก้ช้ำในได้อีกด้วย
 9. ช่วยฟอกโลหิต ด้วยการนำผลมะกรูดสดมาผ่าเป็น 2 ซีกแล้วนำไปดองกับเกลือหรือน้ำผึ้งประมาณ 1 เดือน แล้วรินเอาแต่น้ำดื่ม จะช่วยฟอกโลหิตได้เป็นอย่างดี
 10. ใบมะกรูดสรรพคุณช่วยยับยั้งหรือชะลอการขยายตัวของเซลล์มะเร็ง ช่วยต่อต้านมะเร็งได้ เนื่องจากใบมะกรูดนั้นอุดมไปด้วยเบต้าแคโรทีน
 11. สรรพคุณของมะกรูดช่วยแก้เสมหะเป็นพิษ ด้วยการใช้ผิวมะกรูดสดฝานเป็นชิ้นเล็กๆ ประมาณ 1 ช้อนแกง เติมการบูรหรือพิมเสน 1 หยิบมือ ชงด้วยน้ำเดือด แช่ทิ้งไว้ แล้วนำน้ำที่ได้มาดื่ม 1-2 ครั้ง (เปลือกผล,ราก)
 12. น้ำมะกรูดใช้แก้อาการเลือดออกตามไรฟันได้ โดยหลังแปลงฟันเสร็จให้ใช้น้ำมะกรูดถูบางๆ บริเวณเหงือก
 13. ใช้ปรุงเป็นยาช่วยขับลมในลำไส้ แก้อาการจุกเสียด ท้องอืด แน่นท้อง ด้วยการใช้ผิวมะกรูดสดฝานเป็นชิ้นเล็กๆ ประมาณ 1 ช้อนแกง เติมการบูรหรือพิมเสน 1 หยิบมือ ชงด้วยน้ำเดือด แช่ทิ้งไว้ แล้วนำน้ำที่ได้มาดื่ม 1-2 ครั้ง (เปลือกผล)
 14. ช่วยแก้อาการปวดท้อง หรือใช้เป็นยาแก้ปวดท้องในเด็กอ่อน หรือการนำผลมะกรูดมาคว้านไส้กลางออก นำมหาหิงส์ใส่และปิดจุก แล้วนำไปเผาไฟจนดำเกรียมและบดจนเป็นผงละลายกับน้ำผึ้งไว้รับประทานแก้อาการ ปวดได้ หรือจะนำมาป้ายลิ้นเด็กอ่อน ใช้เป็นยาขับขี้เทาก็ได้เช่นกัน
 15. ช่วยขับระดู ขับลม ด้วยการใช้ผลมะกรูดนำมาดองทำเป็นยาดองเปรี้ยวไว้รับประทานแก้อาการ

สรรพคุณมะกรูด

 1. ช่วยกระทุ้งพิษ ช่วยรักษาฝีภายใน (ราก)
 2. มะกรูด สรรพคุณช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ได้เป็นอย่างดี
 3. น้ำมันมะกรูดมีฤทธิ์อ่อนๆ ช่วยยับยั้งการหดเกร็งของกล้ามเนื้อได้
 4. ใช้สระผมเพื่อทำความสะอาด ทำให้ผมดกเงางาม ป้องกันผมหงอก แก้ปัญหาผมร่วง ความเปรี้ยวของน้ำมะกรูดยังมีฤทธิ์เป็นกรดช่วยขจัดคราบแชมพู หรือชำระล้างสิ่งอุดตันต่างๆ ตามรูขุมขนบนหนังศีรษะ แล้วยังทำให้ผมหวีง่ายอีกด้วย ด้วยการผ่ามะกรูดเป็น 2 ชิ้น เมื่อสระผมเสร็จ ให้เอามะกรูดสระผมซ้ำ ด้วยการใช้มะกรูดยีให้ทั่วบนผม แล้วล้างออก จะช่วยทำความสะอาดผมได้
 5. ช่วยล้างสารเคมีในเส้นผม เนื่องจากในแต่ละวันเราต้องโดนทั้งฝุ่นระออง แสงแดด ยาสระผม ซึ่งเป็นสาเหตุที่อาจทำให้ผมแห้งกรอบได้ แม้จะใช้ครีมนวดผมหรือทรีทเม้นท์บำรุงและซ่อมแซมผมก็ตาม แต่สิ่งเหล่านี้ก็ยังส่วนผสมของสารเคมีอยู่ สำหรับวิธีการปกป้องเส้นผมและล้างสารเคมีก็ง่ายเพียงแค่ใช้น้ำมะกรูดมาชโลม บนผมที่เปียกชุ่ม แล้วหมักทิ้งไว้ประมาณ 10 นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด แล้วล้างซ้ำอีกรอบด้วยน้ำเย็นจะทำให้ผมเงางามและมีน้ำหนักขึ้น และยังช่วยถนอมเส้นผมและบำรุงเส้นผมไปในตัวอีกด้วย
 6. ใช้รักษารังแคและชันนะตุ ด้วยการนำมะกรูดมาเผาไฟ นำมาผ่าเป็นซีกแล้วใช้สระผม จะช่วยรักษาอาชันนะตุได้
 7. ใช้ผสมเป็นน้ำอาบเพื่อทำความสะอาด ช่วยทำให้ผิวไม่แห้ง ด้วยการนำมะกรูดมาผ่าซึกลงในหม้อต้มเป็นน้ำอาบ
 8. มีอาหารบางชนิดที่นิยมใช้น้ำมะกรูดเป็นส่วนผสม
 9. ประโยชน์ของใบมะกรูด เนื่องจากน้ำมะกรูดมีน้ำมันหอมระเหยอยู่มาก มีกลิ่นฉุน สามารถนำไปใช้ไล่แมลงบางชนิดได้ เช่น มอดและมดในข้าวสาร ด้วยการใช้ใบมะกรูดสดๆ ประมาณ 4-5 ใบต่อข้าว 1 ถัง แล้วฉีกใบเป็น 2 ส่วน ให้กลิ่นออก แล้วใส่ลงในถังข้าวสาร เมื่อใบมะกรูดแห้งแล้วก็ให้เปลี่ยนใบใหม่ เพียงแค่นี้ก็จะไม่มีแมลงมอดมากวนใจท่านแล้วครับ
 10. มะกรูดสามารถใช้ในการไล่ยุงและกำจัดลูกน้ำได้ เมื่อทานหรือคั้นเอาน้ำแล้วก็อย่าทิ้งเปลือก ให้นำเปลือกมาตากแห้งและเผาไฟจะช่วยไล่ยุงได้ดีนัก (เปลือกผล)
 11. ในปัจจุบันมีการผลิตน้ำมันหอมระเหยในรูปแบบแคปซูลเพื่อใช้ไล่แมลงและ หนอนสำหรับเกษตรกร ด้วยการใช้โปรยไว้ใต้ต้นไม้ที่ต้องการไล่แมลง แคปซูลก็จะค่อยๆปล่อยน้ำมันออกมา แถมยังไม่มีอันตรายอีกด้วย
 12. น้ำมันจากใบมะกรูดมีส่วนช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของเชื้อราบางชนิด เช่น ช่วยกระตุ้นการสร้างเส้นใยของราพวกมูเคอร์ แอสเปอร์จิลลัส อัลเทอร์นาเรีย และกระตุ้นการสร้างสปอร์ของแอสเปอร์จิลลัส
 13. ประโยชน์ใบมะกรูด ใบมะกรูดและน้ำมะกรูดสามารถใช้ดับกลิ่นคาวในอาหารได้
 14. ใช้ในการประกอบอาหารและแต่งกลิ่นคาวหวานของอาหาร เช่น ต้มยำ แกงเผ็ด ผัดเผ็ด ฉู่ฉี่ ห่อหมก ทอดมัน โรยหน้าข้าวเหนียวหน้ากุ้ง ฯลฯ
 15. น้ำมะกรูดสามารถใช้แทนน้ำมะนาว หรือใช้ร่วมกับมะนาวได้ จะได้รสเปรี้ยวและความหอมของน้ำมันหอมระเหยที่ผิวมะกรูดเพิ่มขึ้นไปด้วย
 16. มะกรูดยังใช้ในพระราชพิธีสำคัญ เช่น พระราชพิธีโสกันต์ ซึ่งระบุไว้ว่าจะต้องมีผลมะกรูดและใบส้มป่อยในการประกอบพิธี
 17. ยาฟอกเลือกสตรี ขับระดู ยาบำรุงประจำเดือน หรือยาแก้ผอมแห้งแรงน้อย มักจะมีมะกรูดอยู่ในตำรับยาเสมอ
 18. มีการนำเปลือกของมะกรูดมาใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องสำอางบางชนิด อย่างเช่น สบู่ แชมพูมะกรูด หรือ ยาสระผมมะกรูด ผลิตภัณฑ์ป้องกันยุงและแมลง เป็นต้น
 19. หากถูกปลิงกัด ไม่ควรดึงออก เพราะจะทำให้แผลฉีกขาดและเลือดจะไหลไม่หยุด แต่วิธีที่ควรทำในเบื้องต้นให้ใช้น้ำมะกรูดมาราดใส่ตรงที่ถูกปลิงเกาะ ก็จะทำให้ปลิงหลุดออกมาเอง
 20. มะกรูดมะกรูด ประโยชน์ช่วยแก้ปัญหากลิ่นเท้าเหม็น มีกลิ่นอับเชื้อรา ด้วยสูตรมะกรูด ขิง ข่า เกลือ อย่างละเท่าๆกัน นำมาต้มรอให้อุ่นสักนิดแล้วแช่เท้าทิ้งไว้ประมาณ 15 นาทีก็จะช่วยลดกลิ่นอับแถมยังคลายความปวดเมื่อยได้อีกด้วย
 21. ประโยชน์มะกรูดช่วยดูดกลิ่นในรองเท้าหรือตู้รองเท้า ด้วยการใช้ผิวมะกรูด ตะไคร้หอม ถ่านป่น และสารส้ม อย่างละ 1 ส่วน นำมาใส่ถุงที่ทำจากผ้าขาวบางหรือผ้าที่มีช่องระบายอากาศ แล้วนำไปใส่ไว้ในตู้รองเท้าหรือในรองเท้า จะช่วยดูดกลิ่นได้อย่างหมดจดเลยทีเดียว
 22. ช่วยทำความสะอาดครบตามซอกเท้า เพื่อลดความหมักหมมด้วยการใช้ สับปะรด 2 ส่วน / สะระแหน่ 1/2 ส่วน / น้ำมะกรูด 1/2 ส่วน / เกลือ 2 ส่วน นำมาปั่นรวมกันแล้วนำไปขัดเท้า
 23. การอบซาวนาสมุนไพร เพื่อขับสารพิษผ่านเหงื่อและรูขุมขน มักจะมีสมุนไพรที่ประกอบไปด้วย ขมิ้นอ้อย ขมิ้นชัน ไพล ตะไคร้ พิมเสน การบูร และผิวมะกรูดผสมอยู่ด้วย ซึ่งแต่ละตัวก็มีสรรพคุณในการช่วยขับสารพิษทั้งสิ้น

ขั้นตอนการทำ

สเปรย์สมุนไพรปรับอากาศ
       วัสดุอุปกรณ์
1. หม้อ
2. ขวดสเปรย์
3. ตะไคร้
4. ใบมะกรูด
5. ใบเตย
6. แอลกอฮอร์ (เจือจาง 70%)
วิธีการทดลอง
1. นำใบเตย ตะไคร้ ใบมะกรูดมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ
(เพื่อให้สมุนไพรสามารถออกกลิ่นได้เร็วกว่าการที่ต้มโดยไม่หั่น)
2.ต้มแอลกอฮอร์แล้วนำสมุนไพรทั้ง 3 ชนิดลงไปต้ม
3.  ทิ้งไว้ให้เย็นแล้วกรองกากสมุนไพรออก จากนั้นสามารถบรรจุลงขวดสเปรย์ได้ทันที

ประโยชน์ที่ได้รับจากสเปรย์สมุนไพร

ประโยชน์ที่จะได้รับ
1.        –    การเพิ่มคุณค่าให้กับสมุนไพรในท้องถิ่น
2.        –    การลดมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อม
3.        –   การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับวิทยาศาสตร์ให้เกิดประโยชน์

วันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

สรุปผลการศึกษาครั้งที่ 13 ( 17 พฤศจิกายน 2557 )


ตัวอย่างเอกสารรายงานสรุปผลงาน
โครงการออกแบบส่วนบุคคล วิชาการออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ ของนายอานนท์ ทองรอด ปีพ.ศ. 2553

นัดสอบออนไลน์วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557
การส่งงาน สร้างไดร์ โฟรเดอร์ ส.1 ส.2 ส.3 เวลาแชร์สามารถ add , gmail

วันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

สรุปผลการศึกษาครั้งที่ 12 ( 10 พฤศจิกายน 2557 )

การเขียนโครงการณ์ และการเสนอโครงการณ์ โดยยึดรูปแบบการเขียนของมหาลัย
หลังการตั้งชื่อเรื่องการวิจัย Research Title Guige
 VPAT
V : Variables ตัวแปรที่ศึกษา
P : Population ประชากรที่ศึกษา
A : Area พื้นที่/ขอบเขต
T : Time เวลา

แนวการเขียนวัตุประสงค์
R&D/Invention
1. เพื่อออกแบบ/สร้าง/พัฒนา...ตัวแปรที่ศึกษา/ตัวแปรต้น
2.เพื่อทดสอบ...ประสิทธิภาพ/ความเห็น/ของ...ตัวแปรตาม


วันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

สมุนไพรดับกลิ่นจากธรรมชาติ

สมุนไพรดับกลิ่นจากธรรมชาติ
สูตรและวิธีการทำผลิตภัณฑ์สปา
 "ผงสมุนไพรดับกลิ่นจากธรรมชาติ 100%" มรดกทางภูมิปัญญาของไทย: สูตรนี้ สรรพคุณใช้ดับกลิ่นห้อง ตู้เสื้อผ้าและรถยนต์ ที่เหม็นอับชื้น เพิ่มความหอมสดชื่นจากกลิ่นหอมของสมุนไพรธรรมชาติ ใช้ทำความสะอาดเท้า ช่วยในการทำความสะอาดเท้า รักษาแผลสด สมานแผล ฆ่าเชื้อโรค ลดการอักเสบ รักษากลากเกลื้อนและดับกลิ่นเท้า

ส่วนผสมของผลิตภัณฑ์สปา "ผงสมุนไพรดับกลิ่นจากธรรมชาติ 100%" ประกอบด้วย
• ผิวมะกรูด 50 กรัม
• ตะไคร้บด 50 กรัม
• อบเชยบด 50 กรัม
• ทองพันชั่ง 50 กรัม
• ชุมเห็ดเทศ 50 กรัม
• สารส้ม 25 กรัม
• เกลือ 25 กรัม
• พิมเสน 50 กรัม
• การบูร 50 กรัม
• น้ำมันหอมระเหย 50 กรัม (เลือกกลิ่นที่ชอบ)วิธีการใช้ผลิตภัณฑ์สปา "ผงสมุนไพรดับกลิ่นจากธรรมชาติ 100%"
• ใช้ดับกลิ่นห้อง ตู้เสื้อผ้า รถยนต์ ที่เหม็นอับชื้น เพิ่มความหอมสดชื่นจากกลิ่นหอมของสมุนไพรธรรมชาติ โดยเปิดฝาผงสมุนไพรดับกลิ่นจากธรรมชาติ ตั้งทิ้งไว้
• ใช้ทำความสะอาดเท้า ใช้ผงสมุนไพรดับกลิ่นจากธรรมชาติ 1-2 ช้อนโต๊ะต่อน้ำอุ่นครึ่งกาละมัง แช่เท้าประมาณ 15-30 นาที ช่วยในการทำความสะอาดเท้า รักษาแผลสด สมานแผล ฆ่าเชื้อโรค ลดการอักเสบ รักษากลากเกลื้อนและดับกลิ่นเท้า

อ้างอิงจาก http://www.yesspathailand.com/%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%9B%E0%B8%B2/%E0%B8%9C%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4.html